Poziv za isplatu jednokratne pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb
26. studenoga 2020.
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu
11. prosinca 2020.

Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/20-01/07
URBROJ: 2198/28-01-20-1

Privlaka, 04. prosinca  2020.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

33. (tridesettreću ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 10. prosinca 2020.g.(četvrtak) s početkom u  18,00  sati u multimedijalnoj dvorani osnovne škole  Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći, 

d n e v n i   r e d:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 32. (tridestdruge) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
 2. Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g.,(materijal dostavljen), te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g.; (materijal dostavljen)
 3. Donošenje  plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g. s projekcijama za 2022 i 2023.g.; (materijal dostavljen)
 4. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021.g.;
 5. Donošenje programa za 2020.g. (materijal dostavljen)
 6. Donošenje odluke o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata za 2019.g.;
 7. Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2021.;
 8. Donošenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statusu ceste;
 9. Donošenje Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka;
 10. Donošenje Odluka o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Privlaka u dječjim vrtićima;
 11. 11. Razno;

Predsjednik:
Nikica Begonja

Povezana dokumentacija:
Dnevni red za 33. sjednicu OV

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content