Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru općine privlaka 2021. godine
18. siječnja 2021.
Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2021. godinu
4. veljače 2021.

Poziv za 36. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2198/28-01-21-1

Privlaka, 18. siječnja  2021.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

36. (tridesetšestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 21.siječnja 2021.g.(četvrtak) s početkom u  18,00  sati u multimedijalnoj dvorani osnovne škole  Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 33. (tridesettreće) Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
  2. Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna za 2021.g. i projekcija za 2022.g. i 2023.g.;
  3. Donošenje I izmjena i dopuna Plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g. s projekcijama za 2022.g. i 2023.g.;
  4. Donošenje I izmjena i dopuna odluke o izvršenju Proračuna;
  5. Donošenje I izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g.;
  6. Donošenje I izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka za 2021.g.;
  7. Prihvaćanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2020.g.;
  8. Razno;

Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content