8. travnja 2021.

Poziv za 39. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/05 URBROJ: 2198/28-01-21-1 Privlaka, 8. travnja 2021.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
29. ožujka 2021.

Izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine privlaka za 2021. godinu

KLASA: 342-01/21-01/22 URBROJ: 2198/28-03/1-21-20 Privlaka, 29. ožujka 2021. godine Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; […]
29. ožujka 2021.

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru općine privlaka 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 342-01/20-01/22 URBROJ:2198/28-02-21-21 Privlaka, 29. ožujka 2021. godine Temeljem članka 38., 39. Zakona o […]
19. ožujka 2021.

Najava radova na vodoopskrbnom sustavu

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Privlaci, dana 22.03.2021. godine (ponedjeljak) u vremenu od 9,00 do 13,00 sati bez vode će biti potrošači u sljedećim ulicama: […]
10. ožujka 2021.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II 46 23233 PRIVLAKA Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje KLASA: 372-01/20-01/05 URBROJ: 2198/28-02-21-7 Privlaka, 10. […]
26. veljače 2021.

Poziv za 38. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/21-01/04 URBROJ: 2198/28-01-21-1 Privlaka, 26. veljače  2021.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
19. veljače 2021.

Poziv za 37. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/21-01/03 URBROJ: 2198/28-01-21-1 Privlaka, 19. veljače  2021.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
15. veljače 2021.

Obavijest o radovima na vodovodnom sustavu

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Privlaci,dana 17.02.2021. godine (srijeda) u vremenu od 10:00hdo 12:00h bez vode biti će potrošaći u ul: ▪ Ulica don Marka […]
4. veljače 2021.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2021. godinu

Općina Privlaka poziva pravne i fizičke osobe koje su programski usmjerene na rad u području sporta, kulture i društveno socijalne djelatnosti da se prijave na financijsku […]
Skip to content