5. travnja 2023.

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Privlaka

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 ) Općina Privlaka kao nositelj izrade Obavijest o početku javnog […]
6. ožujka 2023.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Privlaka za 2023. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18, 07/21, 11/22)  i  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom […]
6. ožujka 2023.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18, 07/21, 11/22) i članka 15. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina […]
1. ožujka 2023.

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-01/23-01/1 URBROJ: 2198-28-01-23-1 Privlaka, 1. ožujka 2022. godine Temeljem članka 34. Zakona o […]
15. veljače 2023.

Obavijest o provođenju sustavne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije

Obavještavamo Vas da de se dana 22.02.2023. započeti sa provođenjem sustavne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije na području Opdine Privlaka. Ista de trajati do 27.02.2023. Za […]
17. siječnja 2023.

Najava prekida u opskrbi vodom u Sabunikama

Iz Vodovoda d.o.o. Zadar stiže obavijest o radovima na projektu “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi” i to dana 19. siječnja 2023. od […]
9. siječnja 2023.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2023. godinu

Općina Privlaka poziva pravne i fizičke osobe koje su programski usmjerene na rad u području sporta, kulture i društveno socijalne djelatnosti da se prijave na financijsku […]
3. siječnja 2023.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na čest. zem. 6766/9 k.o. Privlaka

Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini oznake: čest.zem. 6766/9, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1292 m2,  upisana u zk.ul.1644. Planska namjena i oznaka: neizgrađeno […]
29. prosinca 2022.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje Javnu raspravu […]
Skip to content