3. siječnja 2023.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na čest. zem. 6766/9 k.o. Privlaka

Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini oznake: čest.zem. 6766/9, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1292 m2,  upisana u zk.ul.1644. Planska namjena i oznaka: neizgrađeno […]
29. prosinca 2022.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje Javnu raspravu […]
29. prosinca 2022.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2023. godini

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 31/20), Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, donosi Godišnji plan raspisivanja javnih […]
12. prosinca 2022.

Objava konačne liste kandidata – stipendije 2022/2023.

Sukladno članku 16. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 13/18), Povjerenstvo […]
7. prosinca 2022.

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/22-01/6 URBROJ: 2198-28-01-22-1 Privlaka, 06. Prosinca  2022. godine   Temeljem članka 34. Zakona […]
1. prosinca 2022.

Bodovna lista kandidata – stipendije 2022./2023.

Sukladno članku 16. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 13/18), Povjerenstvo […]
15. studenoga 2022.

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za božićne blagdane

Obavještavaju se mještani općine Privlaka da će se korisnicima centra za socijalnu skrb koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili pravo na osobnu invalidninu ili […]
14. studenoga 2022.

Javni poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza

Županijska Lučka uprava Zadar objavila je 14. studenog 2022.g. Javni poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza za lučki bazen Mletak, lučki bazen Bilotinjak, uvala […]
4. studenoga 2022.

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja

Općina Privlaka objavljuje sljedeću Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/6, 6766/7 i 6766/8, sve k.o. Privlaka Općina Privlaka raspisuje javni […]
Skip to content