U utorak bez vode u ulici Put Livadica
22. travnja 2022.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Privlaka za 2022. godinu
31. svibnja 2022.

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/22-01/03
URBROJ: 2198-28-01-22-1

Privlaka, 06. svibnja  2022.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 05/18).

S a z i v a m
8. (osmu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12. svibnja 2022.g (četvrtak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 7. Sjednice općinskog vijeća;

2.     Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021. godinu

3.     Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2021. godinu

4.     Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

5.     Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Privlaka za 2021. godinu

6.     Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu

7.     Prve Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2022. godini

8.     Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2022. godini

9.     Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini

10.  Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2022. godini

11.  Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa uvale Batalaža

12.  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/14, 6766/15, 6766/16, 6766/17, 6766/19, 6766/20, 6766/21, 6766/22, k.o. Privlaka

13.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 6165/3, k.o. Privlaka

14.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece

15.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi zapošljavanja odgojitelja na neodređeno radno vrijeme

16.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi zapošljavanja administrativno-računovodstvenog radnika

17.  Prijedlog Odluke o odobrenju izvođenja radova na izgradnji zgrade skladišta OKD Artić d.o.o.

18.  Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Privlaka

19.  Razno.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content