U utorak bez vode u ulici Put Livadica
22. travnja 2022.

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/22-01/03
URBROJ: 2198-28-01-22-1

Privlaka, 06. svibnja  2022.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 05/18).

S a z i v a m
8. (osmu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12. svibnja 2022.g (četvrtak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 7. Sjednice općinskog vijeća;

2.     Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021. godinu

3.     Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2021. godinu

4.     Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

5.     Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Privlaka za 2021. godinu

6.     Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu

7.     Prve Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2022. godini

8.     Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2022. godini

9.     Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini

10.  Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2022. godini

11.  Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa uvale Batalaža

12.  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/14, 6766/15, 6766/16, 6766/17, 6766/19, 6766/20, 6766/21, 6766/22, k.o. Privlaka

13.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 6165/3, k.o. Privlaka

14.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece

15.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi zapošljavanja odgojitelja na neodređeno radno vrijeme

16.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi zapošljavanja administrativno-računovodstvenog radnika

17.  Prijedlog Odluke o odobrenju izvođenja radova na izgradnji zgrade skladišta OKD Artić d.o.o.

18.  Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Privlaka

19.  Razno.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Skip to content