24. listopada 2022.

Općina Privlaka organizira posjet Vukovaru

Vukovar je simbol Domovinskog rata koji je bio borba za samostalnost i nezavisnost Republike Hrvatske; simbol otpora srpskoj ratnoj agresiji. Povodom Sjećanja stradavanja herojskog nam grada […]
5. listopada 2022.

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/22-01/5 URBROJ: 2198-28-01-22-1 Privlaka, 30. rujna 2022. godine   Temeljem članka 34. Zakona […]
19. rujna 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Privlaka – prodaja k.č. 3283/2, PUNTA, u naravi dvorište, ukupne površine 498 m2, upisane u ZK uložak […]
8. rujna 2022.

Obavijest o zimskom rasporedu odvoza miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada

Iz Čistoće d.o.o. Zadar obavještavaju kako započinju sa zimskim rasporedom odvoza miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada. Razdoblje ovakvog rasporeda traje od 15. rujna do 15. lipnja […]
24. kolovoza 2022.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2022./2023. Pravo na sufinanciranje nabave školskih […]
3. kolovoza 2022.

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/22-01/04 URBROJ: 2198-28-01-22-1 Privlaka, 03. kolovoza  2022.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
29. srpnja 2022.

Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije

Obavještavamo  vas da će se u noći   02.08.2022/ 03.08.2022  radi izrazito povoljnih uvjeta za razmnožavanje letećih insekata u ovo doba godine  na području Općine Privlaka  provoditi  […]
13. srpnja 2022.

Općina Privlaka financirat će radne bilježnice, radni materijal, likovne mape…

Obavještavaju se roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Privlaka da će Općina Privlaka financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape za učenike Osnovne […]
12. srpnja 2022.

Prekid u isporuci vode u ulici Stjepana Surića zbog povezivanja starog i novog vodovoda

Dana 13.07.2022. u Općini Privlaka u Ulici don Stjepana Surića zatvorit će se voda u svrhu povezivanja novog na stari cjevovod u vremenu od 8:00 – […]
Skip to content