Bodovna lista kandidata – stipendije 2022./2023.
1. prosinca 2022.
Objava konačne liste kandidata – stipendije 2022/2023.
12. prosinca 2022.

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/22-01/6
URBROJ: 2198-28-01-22-1

Privlaka, 06. Prosinca  2022. godine

 

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m

11.(jedanaestu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 11. prosinca 2022. godine (nedjelja) s početkom u 17,00 sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća;

2.     Proračun općine Privlaka za 2023.g. sa projekcijama za 2024.g. i 2025.g.,(materijal dostavljen);

3.     Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2023. Godini;

4.     Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2023. Godini;

5.     Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2023. Godini;

6.     Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2023. Godini;

7.     Program javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2023. Godini;

8.     Program javnih potreba u sportu u 2023. Godini;

9.     Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini ;

10.  Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka;

11.  Odluka o davanju na upravljanje građevine javne i društvene namjene – dječjeg vrtića;

12.  Odluka o davanju na upravljanje građevine javne i društvene namjene – vatrogasni dom;

13.  Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta javnim dobrom u općoj uporabi;

14.  Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj;

15.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/9, k.o. Privlaka;

16.  Zaključak o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2023. Godinu;

17.  Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa;

18.  Odluka o raspoređivanju sredstava  za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2023. Godini;

19.  Odluka o donaciji financijskih sredstava za obnovu obiteljske kuće stradale u požaru;

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content