Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
29. srpnja 2019.
Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
21. kolovoza 2019.

Obavijest o ponovnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“

Na temelju čl. 96. st. 3. i 4. i čl.104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: 350-03/17-01/01, URBROJ: 2198/28-02-19-34,  Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“

  • Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“.
  • Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“  trajati će od 23. kolovoza  2019. godine  do 2. rujna 2019. godine. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“ biti će izložen u općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 46 u Privlaci, kao i na web stranici Općine Privlaka www. privlaka.hr.
  • U prostoriji gdje je izložen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“ građani će imati mogućnost upisivanja svojih primjedbi i prijedloga u knjigu dok traje uvid, a uvid će se moći izvršiti svaki radni dan od 09,00 do 14,00 sati.
  • Javno izlaganje održat će se u utorak  27. kolovoza 2019. godine u općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 46 u Privlaci s početkom u 09,00 sati.
  • Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“ mogu se dostaviti nositelju izrade najkasnije do završetka javnog uvida na adresu Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.
  • Tekst ove objave objavit će se u dnevnom tisku, na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na web stranici Općine Privlaka www.privlaka.hr.

OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica
Ivana Skoblar, mag.iur.

 

Povezana dokumentacija:

OPCI DIO I OBVEZNI DIO
04_UVJETI GRADNJE-Model
03_UVJETI KORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE-Model
01_NAMJENA POVRSINA-Model
2.2. ELEKTRO i dtk mreza-Model
nacrt odluke o donosenju
2. 1 KOMUNALNA MREZA_____-Model
00_GEODETSKA PODLOGA-Model

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content