Obavijest o ponovnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“
19. kolovoza 2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka
6. rujna 2019.

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

23.(dvadesettreću) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27. kolovoza 2019.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

1.     Donošenje Odluke o  III izmjenama i dopunama  Prostornog plana  Uređenja općine Privlaka;

2.     Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Privlaka;

3.     Razno;

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Nikica Begonja

 

Povezana dokumentacija:

Poziv za 23. sjednicu opcinskog vijeca 27.8.2019.g.
Odluka – II izmjene i dopune PPU Opcine Privlaka
Odluka o davanju koncesije

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content