Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola
20. kolovoza 2020.
Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
12. rujna 2020.

Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ: 2198/28-01-20-1

Privlaka, 18. kolovoza  2020.g.

 

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m
30. (tridesetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 24. kolovoza 2020.g.(ponedjeljak) s početkom u  19,30  sati, u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,
d n e v n i   r e d:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 29. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
 2. Donošenje Strategije upravljanja imovinom Općine Privlaka za razdoblje 2020-2026.g.;
 3. Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu Načelnika općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2020.g. -30-06.2020.g.;
 4. Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra;
 5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Privlaka;
 6. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe CZ opće namjene za općinu Privlaka;
 7. Prihvaćanje Plana razvoja sustava CZ na području općine Privlaka u 2020.g. s financijskim učincima za razdoblje 2020.g.-2022.g.;
 8. Prihvaćanje smjernica za organizaciju sustava CZ na području Općine Privlaka za razdoblje od 2020.g. -2023.g.;
 9. Izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec svibanj 2020.g.;
 10. Izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec srpanja 2020.g.
 11. Razno;

 

Predsjednik:
Nikica Begonja

 

> Poziv za 30. sjednicu OV

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content