Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu
29. srpnja 2020.
Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
20. kolovoza 2020.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 24. kolovoza 2020. godine    d o n o s i

 

O D L U K U
o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

  

Članak 1.

Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola

koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2020./2021.g.

 

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici srednjih škola u iznosu od 700,00 kn, a za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelj ili skrbnik učenika dužan je podnijeti zahtjev te uz zahtjev priložiti:

-presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika kao dokaz o prebivalištu na području Općine Privlaka

-potvrda srednje škole o redovnom upisu učenika u školsku godinu 2020./2021.g.

-presliku rodnog lista učenika

-presliku tekućeg računa roditelja ili skrbnika podnositelja zahtjeva.

Zahtjevi za sufinanciranje nabave školskih udžbenika podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke zaključno do  30. rujna 2020.g.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se na web stanici Općine Privlaka www.privlaka.hr i oglasnoj ploči Općine Privlaka.

 

 

KLASA: 602-09/20-01/02
URBROJ: 2198/28-02-20-1

Privlaka, 24. kolovoza 2020.g.

 

OPĆINA PRIVLAKA

NAČELNIK
Gašpar Begonja, dipl. ing.

 

> Zahtjev-za-knjige.docx

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content