Čestitka načelnika općine povodom blagdana
24. prosinca 2019.
Novi plan postavljanja privremenih objekata na javnu površinu za Općinu Privlaka za 2020.g.
16. siječnja 2020.

Javna rasprava o Prijedlogu UPU “Luka Loznica”

Na temelju čl. 96. st. 3. i 4. i čl.104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: 350-03/19-01/02, URBROJ: 2198/28-02-20-8,  Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“. Više detalja pronađite u povezanom dokumentu.

 

Povezana dokumentacija:

Izvješće o javnoj raspravi UPU LUKA LOZNICA
INFORMACIJA O JAVNOJ RASPRAVI
1_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Korištenje i namjena površina-Model
2.1._UPU_Luka Loznica_Privlaka_Prometna mreža-Model
2.2_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Komunalna mreža-Model
2.3._UPU_Luka Loznica_Privlaka_Elektroopskrbna i telekomunikacijska mreža-Model
3_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina-Model
4_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Uvjeti gradnje-Model
UPU_Luka Loznica_Privlaka_TEKST_OBRAZLOŽENJE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content