Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru
24. srpnja 2018.
Započinje sa ustrojavanjem evidencija o umrlim osobama i korisnicima grobnih mjesta
16. kolovoza 2018.

Poziv za 14. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

14.(četrnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. kolovoza 2018.g.(ponedjeljak) s početkom u  20,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 13. sjednice općinskog vijeća;
 2. Donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna (Rebalans) za 2018.g.
 3. Donošenje II izmjena i dopuna Programa;
  – gradnje komunalne infrastrukture za 2018.g.
  – održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
  – javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima u Općini Privlaka za 2018.g.
  – javnih potreba u kulturi na području općine Privlaka;
  – program javnih potreba u socijalnoj skrbi;
 4. Donošenje odluke o porezima;
 5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja vatrogasnog doma“;
 6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Privlaka za projekt „Rekonstrukcije tržnice u naselju Sabunike“;
 7. Razno;

Općinsko vijeće
P r e d s j e d n i k:
Nikica Begonja

 

Povezani dokumenti:

POZIV za 14. sjednicu OV
1 prijedlog II izmjene pror. 2018
2. II Rebalans Prihodi 2018.
3. II Rebalans opći dio 2018.
4. II Rebalans Izdaci 2018.
5. Rebalans Rashodi posebni dio 2018.
6 druge izmjene i dopune plana razvojnih programa općine privlaka za 2018
7. prijedlog drugih izmjena prog. gradnje 2018.
8. druge izmjene prog. socij. skrbi 2018.
9. druge izmjene programa civil. društva 2018.
10.druge izmjene programa održavanja za 2018.g.
11. druge izmjen prog. u kulturi 2018.
Odluka o porezima
Odluku o davanju suglasnsoti za provedbu ulaganja u projket Izgradnje vatrogasnog doma
Odluka o davanju suglasnsoti za provedbu ulaganja na području OP

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content