Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Privlake
1. lipnja 2017.
Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva
8. srpnja 2017.

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2198/28-01-17-1
Privlaka, 21. lipnja  2017.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09)

S a z i v a m

02.(drugu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27.lipnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

Donošenje odluke o izradi UPU zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“;
Donošenje izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu;
Donošenje odluke o određivanju plaža na kojim je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području općine Privlaka;
Donošenje odluke o pokretanju postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra na području općine Privlaka;
Donošenje odluke o zabrani i ograničavanju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone;
Donošenje odluke o plaći i drugim pravima Zamjenice općinskog načelnika;
Donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika;
Donošenje odluke o raskidu Ugovora s odvjetnikom Ivicom Begonja;
Donošenje odluke o sklapanju Ugovora sa odvjetničkim uredom Kamber-Nakić-Kranjčec;
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje u DV Sabunić;
Razno;

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k
Nikica Begonja

 

Pripadajući Zapisnici i Odluke s ove sjednice dostupni su na ovoj poveznici.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Skip to content