II Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2017
25. svibnja 2017.
Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva
21. lipnja 2017.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Privlake

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 023-01/17-01/31
URBROJ: 2198-01-17-1
Zadar, 01. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 121/16) i Odluke Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-14 od 25. svibnja 2017. godine, predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske,  d o n o s i

O D L U K U

o sazivanju konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća Općine Privlaka

Saziva se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Privlaka za dan 16. lipnja 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Privlaka, Ivana Pavla II 46, Privlaka sa slijedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatnog povjerenstva,

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,

– utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

– svečana prisega članova Općinskog vijeća,

3. Izbor povjerenstva za izbor i imenovanja,

4. Izbor predsjedenika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

PO OVLAŠTENJU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSTOJNIK
Ivo Gregov, dipl.iur.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Skip to content