Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
3. kolovoza 2022.
Obavijest o zimskom rasporedu odvoza miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada
8. rujna 2022.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2022./2023.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici srednjih škola u iznosu od 700,00 kn, a za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelj ili skrbnik učenika dužan je podnijeti zahtjev te uz zahtjev priložiti:

  • presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika kao dokaz o prebivalištu na području Općine Privlaka
  • potvrda srednje škole o redovnom upisu učenika u školsku godinu 2022./2023.g.
  • presliku rodnog lista učenika
  • presliku tekućeg računa roditelja ili skrbnika podnositelja zahtjeva.

Zahtjevi za sufinanciranje nabave školskih udžbenika podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke zaključno do  30. rujna 2022. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stanici Općine Privlaka www.privlaka.hr i oglasnoj ploči Općine Privlaka.

Zahtjev za knjige

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content