Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije
29. srpnja 2022.
Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola
24. kolovoza 2022.

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/22-01/04
URBROJ: 2198-28-01-22-1

Privlaka, 03. kolovoza  2022.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18)

S a z i v a m
9.(devetu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 08. kolovoza  2022.g (ponedjeljak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka

 

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća;
2.     Izvješće o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.1.2022.- 30.06.2022.;
3.     Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o.;
4.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela uvale Batalaža;
5.     Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture k.č. 8162 k.o. Privlaka;
6.     Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina za proširenje puta u Gornjim Begonjićima;
7.     Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja;
8.     Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka;
9.    Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina k.č. 593 i k.č. 594/2 k.o. Privlaka;
10. Prijedlog Odluke o    načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na Području općine Privlaka;
11.  Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2021. Godinu;
12.  Plan razvoja sustava civilne zaštite;
13.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Sabunić;
14.  Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sabunić;
15.  Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sabunić;
16.  Razno;

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P R E D S J E D N I K:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content