Općina Privlaka sufinancira nabavku školskih udžbenika obiteljima s dvoje i više školske djece
6. rujna 2018.
Objavljujemo javnu raspravu o prijedlogu izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka
10. rujna 2018.

Poziv za 15. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

15.(petnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. rujna 2018.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice općinskog vijeća;
  2. Prihvaćanje polugodišnjeg izviješća o izvršenju Proračuna za 2018.g.
  3. Donošenje Odluke o nabavi usluge izrade prometnog elaborata za regulaciju prometa na području Općine Privlaka;
  4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o zabrani ograničavanja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone;
  5. Razno;

 

Općinsko vijeće
P r e d s j e d n i k:
Nikica Begonja

 

Povezane datoteke:

Poziv za 15. sjednicu OV 13.9.2018.g.
1 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018.g.
2. Prihodi prema ekonom. klas.
3. Prihodi prema IF
4. Rashodi po ekonom. klas.
5. Rashodi prema IF
6. Izdaci po ekonom. klasif.
7. Izdaci prema IF
8. Rashodi prema org. klas.
9. Organ. klas. prema IF
10. Programska klasif.
ODLUKA O PROMETNOM ELABORATU
IZMJENE ODLUKE O ZABRANI I OGRANIČAVANJU GRAĐ RADOVA

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content