Obavijest o otvaranju ponuda i odabiru najpovoljnijih ponuđača za davanje javnih površina na privremeno korištenje
17. travnja 2018.
Obavijest o objavi 1. natječaja LAG-a Mareta
1. lipnja 2018.

Poziv za 12. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

 12.(dvanaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 16. svibnja 2018.g.(srijeda) s početkom u  19,30  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća;
 2. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna za 2017.g.
  1 obrazloženje izvrš. god. obr. 2017.
  2 PRIHODI 2017
  3 RASHODI 2017 (2)
  4 izdaci 2017 (1)
  5 ORGANIZ. KLASIF. 2017
  6 PROGRA. KLASIF. 2017
 3. Donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna (Rebalans) za 2018.g.
  1 prijedlog I izmjene pror. 2018
  2 REBALANS PRIHODI 2018
  3 REBALANS RASHODI OPĆI DIO 2018
  4 REBALANS IZDACI 2018.
  5 REBALANS RAS. POS. DIO 2018
  6 PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018
 4. Donošenje I izmjena i dopuna Programa;
  – gradnje komunalne infrastrukture za 2018.g.
  – održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
  – javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima u Općini Privlaka za 2018.g.
  – financiranje političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista u 2018.g.
  – financiranje  javnih potreba u športu i rekreaciji na području općine Privlaka u 2018.g.
  prijedlog prvih izmjena prog. gradnje 2018.
  prve izmjene prog. socij. skrbi 2018.
  prve izmjene programa civil. društva 2018.
  prve izmjene programa fin. pol. stranaka 2018.
  prve izmjene programa održavanja za 2018.g.
  prve izmjene programa u športu 2018.
 5. Razno;

 

Općinsko vijeće
P r e d s j e d n i k:
Nikica Begonja

 

Povezani dokumenti

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content