REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka
KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ:2198/28-01-20-2

Privlaka, 16. travnja  2020.g.

Z A P I S N I K
sa 28. sjednice šestog saziva općinskog vijeća
općine Privlaka koja je održana 16. travnja 2020.g.
u općinskoj vijećnici

Početak rada sjednice u 10,00 sati.

 

Obaviješteni vijećnici putem e-maila:

 

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Paula Matulj
 4. Petar Mustać
 5. Ana Skoblar
 6. Željko Zorić
 7. Luka Grbić
 8. Ante Glavan
 9. Iva Barunčić
 10. Martin Grbić
 11. Tomislav Grbić

 

Prisutni u  Općini Privlaka: Predsjednik vijeća- Nikica Begonja, Načelnik općine – Gašpar Begonja,  zamjenica načelnika- Nina Škibola, Pročelnica Ivana Skoblar; administrativni referent- Danica Jurac;

 

Za elektronsku sjednicu vijeća predložen je slijedeći

Dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na području općine Privlaka;
 2. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Privlaka;
 3. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine Općine Privlaka;

Vijećnicima općinskog vijeća svi prijedlozi odluka te OBRAZAC za e- glasovanje dostavljeni su putem elektroničke pošte(e-mail adresa općine Privlaka: opcina@privlaka.hr. Također su svi putem e-maila pozvani da se uključe u raspravu, te daju svoje primjedbe i prijedloge na predloženi dnevni red.

 

Ad.1)

Vijećnik Željko Zorić putem e-maila dostavlja  prijedlog izmjene članka 2. odluke, te predlaže slijedeće: „Slijedom utvrđenja iz članka 1. Ove Odluke , radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade oni poslovni prostori i građevinska zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na području Općine Privlaka počevši od druge polovine mjeseca ožujka pa do ukidanja mjera i to na one ugostiteljske objekte i objekte svih ostalih djelatnosti koje su pogođene krizom izazvane epidemijom virusa COVID -19, te su iz istih razloga korisnici subvencije RH.

Nastavno na prijedlog vijećnika Željka Zorića, svi su se vijećnici putem e- maila izjasnili da da su „ZA“ prijedlog vijećnika Željka Zorića.

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka su putem elektroničke pošte jednoglasno na obrascu za e-glasanje (koji je sastavni dio ovog zapisnika) sa 11 glasova „ZA“ glasali te usvojili prijedlog uz predloženu izmjenu članka 2.

 

ODLUKE

 O oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na  području općine Privlaka, uz prihvaćenu izmjenu članka 2. Ove odluke, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

  

Ad.2)

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka su putem elektroničke pošte jednoglasno na obrascu za e-glasanje (koji je sastavni dio ovog zapisnika) sa 11 glasova „ZA“ glasali te usvojili prijedlog

 

ODLUKE

O oslobađanju plaćanju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

  

Ad.3).

 

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka su putem elektroničke pošte jednoglasno na obrascu za e-glasanje (koji je sastavni dio ovog zapisnika) sa 11 glasova „ZA“ glasali te usvojili prijedlog

 

ODLUKE

O oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje javne površine općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku ni čini njegov sastavni dio.

 

E-sjednica završila je u 11,00 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Nikica Begonja

Zapisničar:
D.Jurac

 

> Zapisnik 28. sjednica OV održana 16.4.2020.g.

Skip to content