Obavijest o prekidu isporuke vode u nekoliko ulica ovaj petak i subotu
27. travnja 2023.
Poziv na predavanje o održivoj uporabi pesticida u vrtiću Sabunić
26. svibnja 2023.

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/23-01/2
URBROJ: 2198-28-01-23-1

Privlaka, 17. svibnja 2023. godine

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m

13. (trinaestu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 24. svibnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje Zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća;

2.     Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu;

3.     Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka;

4.     Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka;

5.     Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka za 2023. godinu;

6.     Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2023. godini;

7.     Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu;

8.     Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2022.g.

9.     Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2022. godinu;

10.  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;

11.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o. za 2021. godinu;

12.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva„Artić“ d.o.o.;

13.  Prijedlog Odluke o osnivanju i izdavanju Službenog glasnika Općine Privlaka;

14.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 2 Ugovoru za izgradnju dječjeg vrtića;

15.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 3720, k.o. Privlaka;

16.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 6779, k.o. Privlaka;

17.  Prijedlog Odluke o neprihvaćanju niti jedne ponude po natječaju za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine oznake k.č. 3708,  k.o. Privlaka;

18.  Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretninama oznake čest.zem. 6980 i k.č. 8891,  k.o. Privlaka;

19.  Prijedlog Odluke o kupnji k.č. 751 i k.č. 752, k.o. Privlaka;

20.  Prijedlog Odluke o kupnji osobnog automobila;

21.  Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić kojem je osnivač Općina Privlaka od roditelja/skrbnika – korisnika usluga;

22.  Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtiću Sabunić  Privlaka;

23.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku upravnog vijeća DV Sabunić o punoj ekonomskoj cijeni programa;

24.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;

25.  Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić ”Sabunić” za pedagošku godinu 2023./2024.;

26.  Prijedlog Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja odgojitelja na određeno puno radno vrijeme;

27.  Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić;

28.  Prijedlog Odluke o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone za potrebe radova na proširenju i produbljenju plovnog kanala Privlački gaz;

29.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sadržaja Pisma namjere za investiranje na području Općine Privlaka;

30.  Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content