Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu 16. ožujka
14. ožujka 2022.
Obavijest iz Čistoće
29. ožujka 2022.

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/22-01/02
URBROJ: 2198-28-01-22-1

Privlaka, 24. ožujka  2022.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m
7. (sedmu ) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 30. ožujka  2022.g (srijeda) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka

 

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 6. Sjednice općinskog vijeća;

2.     Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Privlaka;

3.     Odluka o izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka;

4.     Odluka o komunalnom redu Općine Privlaka;

5.     Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka;

6.     Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka;

7.     Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;

8.     Odluka o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva „Artić“ d.o.o.;

9.     Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 2727, k.o. Privlaka;

10.  Odluka o  proglašenju komunalne infrastrukture -groblja javnim dobrom u općoj uporabi;

11.  Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture- nerazvrstane ceste javnim dobrom u općoj uporabi;

12.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2021. – 31. 12. 2021. Godine;

13.  Odluka o izdavanju suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić ”Sabunić” za pedagošku godinu 2022./2023.;

14.  Odluka o prethodnoj suglasnosti za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić;

15.  Odluka o kupnji nekretnine;

16.  Razno;

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d ni k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content