Obavijest o podjeli kanti za recikabilni otpad
12. listopada 2021.
Najava radova na vodoopskrbnom sustavu za četvrtak 11. studenog
9. studenoga 2021.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka

KLASA: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2198/28-03-21-17

Privlaka, 8. studenog 2021.g

Temeljem članka 12. i 13. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 13/18) i Odluke Načelnika Općine Privlaka o visini i broju stipendija, Povjerenstvo  za stipendije Općine Privlaka raspisuje

za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka

 

1. U akademskoj godini 2021. /2022. Općina Privlaka dodijelit će 15 novih stipendija redovnim studentima s područja Općine Privlaka.

2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji ispunjavanju sljedeće uvjete:

  • državljani su Republike Hrvatske
  • imaju status redovnog studenta
  • imaju prebivalište na području Općine Privlaka
  • nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

3. Visina stipendije iznosi 700,00 kn mjesečno.

4. Kriteriji temeljem kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija su:

  • opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja (za studente prve godine minimalni prosjek 4,00, a za studente viših godina minimalni prosjek 3,00)
  • sudjelovanje na natjecanjima (1., 2. ili 3. mjesto na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju)
  • objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi (u inozemstvu ili u RH)
  • osvojena nagrada sveučilišta ili fakulteta
  • upis na neku od umjetničkih akademija
  • socijalno – materijalno stanje (kandidati invalidi preko 80%, kandidati bez oba roditelja ili bez jednog roditelja, kandidat dijete poginulog branitelja, kandidat kojem je roditelj invalid 80% ili više, kandidat kojem je brat ili sestra učenik ili student izvan ili u mjestu prebivališta)

Naznačeni kriteriji primjenjuju se za postignuća u prethodnoj godini školovanja.

5. Obavezna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu (zahtjev):

 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda o redovnom upisu u akademsku godinu
 • Prosjek ocjena odnosno opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja
 • Vlastoručno potpisana izjava da ne prima stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta

Dodatna dokumentacija za ostvarenje bodova su odgovarajući dokazi kojima će se potkrijepiti da kandidat udovoljava nekom od naznačenih kriterija iz toč.4.

6. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog natječaja u „Zadarskom listu“. Tekst javnog natječaja objaviti će se i na web stranici Općine Privlaka.

7. Prijave dostaviti poštom na adresu ili predati osobno u pisarnicu Općine Privlaka: Općina Privlaka, Ivana Pavla II 46, 23 233 Privlaka sa naznakom „Za dodjelu stipendija studentima“.

8. Ukoliko se utvrdi da je neka prijava nepotpuna ili sadrži dokumentaciju koja nije valjana, pozvat će se podnositelja da je dopuni u roku koji ne može biti duži od 3 dana od dana primitka poziva za dopunu, odnosno ispravak.

Ukoliko se utvrdi da je prijava nepravovremena ili ukoliko se podnositelj ne odazove u roku određenom za dopunu ili ispravak nepotpune ili nevaljale isprave prijava će biti odbačena.

9. Na temelju pristiglih pravovremenih i potpunih prijava pristiglih na javni natječaj formirati će se bodovna lista prvenstva primjenom kriterija utvrđenih Pravilnikom u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava te će ista biti objavljena na internetskim stranicama Općine Privlaka.

 

OPĆINA PRIVLAKA
POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE

Nina Škibola, predsjednica

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content