Obavijest o provođenju 2. obvezatne adulticidne dezinsekcije
21. srpnja 2021.
Poziv za 3. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća općine Privlaka
28. srpnja 2021.

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II 46
23233 PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 372-03/21-01/5
URBROJ: 2198/28-02-21-1
Privlaka, 27. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) , članka 19. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 19/13) i članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18, 07/21) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka

I. PREDMET NATJEČAJA

Raspisuje se natječaj za zakup nekretnina oznake čest.zem.:

Detalje natječaja pročitajte u samom natječaju koji je dostupan na ovoj poveznici.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content