Poziv na javno predstavljanje projekta Poboljšanje Vodnokomunalne Infrastrukture Aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi
25. lipnja 2021.
Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije
15. srpnja 2021.

Poziv za 2. sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/21-01/06
URBROJ: 2198/28-01-21-1

Privlaka, 29. lipnja 2021.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna Poslovnika o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

2. (drugu ) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 05.srpnja 2021.g.(ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,

1. Prihvaćanje Zapisnika sa konstituirajući sjednice općinskog vijeća općine Privlaka održane 7. lipnja 2021.g.;
2. Odluka o izboru Povjerenstva za statut i poslovnik;
3. Odluka o davanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene (K1);
4. Odluka o imenovanju predstavnika u Upravnom vijeće Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;
5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije tržnice u naselju Sabunike unutar mjere 07 „temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ u programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020;
6. Odluka o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone – polaganje SN kabela radi izgradnje objekta kabliranje DV-a kV u Privlaci;
7. Odluka o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone za potrebe rekonstrukcije ŽC 6273 dogradnjom nogostupa u Općini Privlaka;
8. Odluka o odobrenju izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića u Privlaci tijekom turističke sezone;
9. Odluka o produženju važenja strateškog razvojnog programa Općine Privlaka za razdoblje 2017.-2020.;
10. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora OKD „ARTIĆ“ Privlaka;
11. Razno;

Predsjednik:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content