Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka 2021. godine
1. lipnja 2021.
Obavijest o pražnjenju kanti za otpad
7. lipnja 2021.

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46
23233 PRIVLAKA

KLASA:
URBROJ:
Privlaka, 1. lipnja 2021. godine

 

Na temelju članka 87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

s a z i v a
konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

 

Saziva se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Privlaka za dan 7. lipnja 2021. godine s početkom  u 11,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Privlaka, Ivana Pavla II 46, Privlaka sa slijedećim dnevnim redom:

–       Utvrđenje kvoruma

1.     Izbor Mandatnog povjerenstva,

2.     Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

–       utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

–       svečana prisega članova Općinskog vijeća,

3.     Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja,

4.     Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

 

OPĆINA PRIVLAKA
PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Barbara Glavan, mag.iur.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content