Rezultati izbora općinskog načelnika i članove Općinskog vijeća
21. svibnja 2021.
Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka 2021. godine
1. lipnja 2021.

II izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16; 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ 05/18, 07/21), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi:

 

II IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu

 

Članak 1.

U prilogu 1. ovog Plana mijenja se Mikrolokacija 4. Mletak na način da se u navedenoj dodaje još 1 (jedna) lokacija za terasu objekta i Mikrolokacija 5. Škrapavac na način da se predviđa po još 1 (jedna) lokacija za terasu objekta.

  • Mikrolokacija 1. – Gornje selo
  • Mikrolokacija 2. – Mostina kod mola
  • Mikrolokacija 3. – Mostina – kamp
  • Mikrolokacija 4. – Mletak
  • Mikrolokacija 5. – Škrapavac
  • Mikrolokacija 6. – Kuline
  • Mikrolokacija 7. – Punta
  • Mikrolokacija 8. – Loznica
  • Mikrolokacija 9. – Sabunike
  • Mikrolokacija 10.- Soline.

 

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom izdavanja potvrde nadležnog tijela Županije, a objavit će se na web-stranici Općine Privlaka.

 

KLASA: 342-01/21-01/22
URBROJ: 2198/28-03/1-21-32
Privlaka, 26. svibnja 2021. godine

OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK
Gašpar Begonja, dipl. ing.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content