Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
12. rujna 2020.
Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka
9. studenoga 2020.

Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/20-01/06
URBROJ: 2198/28-01-20-1

Privlaka, 27. listopada  2020.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

32.(tridesetdruga ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 3.studenog 2020.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati, u multimedijalnoj dvorani osnovne škole „Privlaka“

Za sjednicu predlažem sljedeći, 

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 31. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
  2. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna za 2020.g. (Rebalans);
  3. Donošenje II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020.g.;
  4. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.g.;
  5. Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2020.g.;
  6. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom i ostalim društvenim djelatnostima za 2020. g.;
  7. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi za 2020.g.;
  8. Donošenje odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g.;
  9. Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Privlaka;
  10. Razno;

Predsjednik:
Nikica Begonja

Povezana dokumentacija:
Dnevni red za 32. sjednicu OV

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content