Obavijest potrošačima o prekidu u isporuci vode dana 18. veljače
14. veljače 2020.
Preporuke stanovništvu Zadarske županije za društveno odgovorno ponašanje u situaciji epidemije koronavirusom
13. ožujka 2020.

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

27.(dvadesetsedmu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 25. veljače 2020.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 26. Sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.g.;
 3. Donošenje odluke o socijalnoj skrbi;
 4. Donošenje odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinja te divljim životinjama;
 5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
 6. Prihvaćanje Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom;
 7. Prihvaćanje analize sustava civilne zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2019.g.;
 8. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Privlaka za 2020.g.;
 9. Donošenje odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta K1;
 10. Donošenje odluke o osnivanju prava služnosti;
 11. Donošenje odluke o statusu ceste;
 12. Razno;

Predsjednik:
Nikica Begonja

Povezana dokumentacija:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content