Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka
6. rujna 2019.
Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola
9. rujna 2019.

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

24.(dvadesetčetvrtu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12.rujna 2019.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

d n e v n i   r e d:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 22. i 23. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
2. Prihvaćanje Polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2019.g.;
3. Razno;

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Nikica Begonja

 

Povezana dokumentacija:

Poziv za 24. sjednicu OV
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna opcine Privlaka za 2019.g.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content