Obavijest o posjeti Vukovaru 15. studenog
30. listopada 2018.
Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
15. studenoga 2018.

Poziv za 16. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

16.(šesnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 13. studenog 2018.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice općinskog vijeća;
  2. Donošenje Odluke o davanju u zakup i utvrđivanu početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene K-1;
  3. Donošenje odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Privlaka;
  4. Donošenje odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Privlaka;
  5. Donošenje odluke o izradi UPU-a dijela obalnog pojasa u Privlaci- od obale  Jaz do  kraja obale Kralja Tomislava;
  6. Donošenje odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
  7. Donošenje odluka o sufinanciranju edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu s teškoćama u razvoju;
  8. Razno;

Općinsko vijeće
P r e d s j e d n i k:
Nikica Begonja

 

Povezana dokumentacija:

Poziv za 16. sjednicu općinskog vijeća općine Privlaka
Odluka odavanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene K-1
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine Privlaka
Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Privlaka
Odluka o izradi UPU-a dijela obalnog pojasa u Privlaci od obale Jaz do kraja obale Kralja Tomislava
Odluka o koeficijentima za obačun plaće službenika i namještenika
Odluka o sufinanciranju edukacijskog -rehabilitacijskih programa za djecu s teškoćama u razvoju

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content