Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom
26. siječnja 2018.
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018.
22. veljače 2018.

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09).

S a z i v a m

08.( osmu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12. veljače 2018.g.(ponedjeljak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Dnevni red:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa  7. sjednice općinskog vijeća;
2.     Donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
3.     Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni odluke o izradi urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-Šumica“;
4.     Razno;

Povezana dokumentacija

Dnevni red za 8.sjednicu OV 12.02.2018.g.
OPĆI UVJETI
Odluka
izmjena i dopuna odluke o izradi UPU Sabunike-šumica (5)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content