REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/21-01/01
URBROJ:2198/28-01-21-2

Privlaka, 7. siječnja  2021.g.

Z A P I S N I K
sa 35. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 7. siječnja 2021.g.u općinskoj vijećnici

 

temeljem Uputa Ministarstva uprave RH od 17. ožujka 2020.g. vezano za rad predstavničkih tijela JL(P)S i postupanju vezano za pojavu corona virusa (COVID 19), sjednica Općinskog vijeća Općine Privlaka zakazana za 7.01.2021.g. održana je koristeći se sredstvima elektronske komunikacije.

Početak rada sjednice u 09,00 sati.

Obaviješteni vijećnici putem e-maila:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
2.     Ante Mustać
3.     Paula Matulj
4.     Petar Mustać
5.     Ana Skoblar
6.     Željko Zorić
7.     Luka Grbić
8.     Ante Glavan
9.     Iva Barunčić
10.  Martin Grbić
11.  Tomislav Grbić

Prisutni u vijećnici  Općine Privlaka: Predsjednik vijeća- Nikica Begonja, Načelnik općine – Gašpar Begonja, administrativni referent- Danica Jurac;

Za elektronsku sjednicu vijeća predložen je slijedeći dnevni red:

1.     Donošenje odluke o kupnji mobilne kućice;

Vijećnicima općinskog vijeća prijedlog odluke te OBRAZAC za e- glasovanje dostavljeni su putem elektroničke pošte(e-mail adresa općine Privlaka: opcina@privlaka.hr) Također su svi putem e-maila pozvani da se uključe u raspravu, te daju svoje primjedbe i prijedloge na predloženi dnevni red.

 

Ad.1).

–       Donošenje Odluke o kupnji mobilne kućice;

OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Predlaže se usvojiti Odluku o kupnji mobilne kućice u vlasništvu Igora Posavca iz Pitomače, Vinogradska 42, OIB: 50542407066, i to nova i nekorištena mobilna kućica površine 29 m2, dimenzije 480 x 600 x 250 cm, godina izgradnje 2019., energetski razred A. Montažna kućica ima izolaciju 4 cm poliretenova pjena, pod laminat, vanjska vrata u aluminijskom staklu, prozori PVC, električne intsalacije, bojler, kuhinju i kupatilo te sve priključke za vodu i struju.

Kupoprodajna cijena je 82.500,00 kuna (osamdesetdvijetisućepetstokunanulalipa).

Svrha ove Odluke je da se na ovakav način pomogne šesteročlanoj obitelji Horvatiček iz Mošćenice, Petrinja, a čija je obiteljska kuća oštećena u potresu koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine. Kuća obitelji Horvatiček nalazi se na adresi Mošćenica, Petrinja, Braće Radić 10 te je dobila crvenu oznaku “Neuporabljivo” nakon što je pregledana. Obitelji će se mobilna kućica dati na besplatno korištenje dok sebi ne sredi osnovne uvjete za život, a nakon toga će se ista kućica vratiti Općini Privlaka.

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka su putem elektroničke pošte  na obrascu za          e-glasanje (koji je sastavni dio ovog zapisnika) sa 9 glasova „ZA“ glasali te usvojili prijedlog

ODLUKE o kupnji mobilne kućice, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Vijeće je završilo sa radom u 9,30 sati.

Predsjednik:
Nikica Begonja

 

Zapisničar:
D. Jurac

Skip to content