REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 Privlaka

KLASA: 021-05/20-01/08
URBROJ:2198/28-01-20-2

Privlaka, 22. prosinca  2020.g.

Z A P I S N I K
sa 34. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 22. prosinca 2020.g.u općinskoj vijećnici

temeljem Uputa Ministarstva uprave RH od 17. ožujka 2020.g. vezano za rad predstavničkih tijela JL(P)S i postupanju vezano za pojavu corona virusa (COVID 19), sjednica Općinskog vijeća Općine Privlaka zakazana za 22.12..2020.g. održana je koristeći se sredstvima elektronske komunikacije.

  

Početak rada sjednice u 09,00 sati.

 

Obaviješteni vijećnici putem e-maila:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Paula Matulj
 4. Petar Mustać
 5. Ana Skoblar
 6. Željko Zorić
 7. Luka Grbić
 8. Ante Glavan
 9. Iva Barunčić
 10. Martin Grbić
 11. Tomislav Grbić

 

Prisutni u vijećnici  Općine Privlaka: Predsjednik vijeća- Nikica Begonja, Načelnik općine – Gašpar Begonja, administrativni referent- Danica Jurac;

 

Za elektronsku sjednicu vijeća predložen je slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine općine Privlaka;
 2. Donošenje Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslove djelatnosti na području općine Privlaka;

 

Vijećnicima općinskog vijeća svi prijedlozi odluka te OBRAZAC za e- glasovanje dostavljeni su putem elektroničke pošte(e-mail adresa općine Privlaka: opcina@privlaka.hr. Također su svi putem e-maila pozvani da se uključe u raspravu, te daju svoje primjedbe i prijedloge na predloženi dnevni red.

 

Ad.1).

 

 • Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine općine Privlaka;

 

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka su putem elektroničke pošte na obrascu za            e-glasanje (koji je sastavni dio ovog zapisnika) sa 9 glasova „ZA“ glasali te usvojili prijedlog

 

ODLUKE

            O oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje javne površine općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.2).

 

Donošenje Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslove djelatnosti na području općine Privlaka;

 

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka su putem elektroničke pošte  na obrascu za          e-glasanje (koji je sastavni dio ovog zapisnika) sa 9 glasova „ZA“ glasali te usvojili prijedlog

 

ODLUKE

o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslove djelatnosti na području općine Privlaka;

 

 

Vijeće je završilo sa radom u 9,30 sati.

Predsjednik:
Nikica Begonja

Zapisničar:
D.Jurac

Skip to content