Obavijest o prekidu isporuke vode za tjedan od 6. do 10. svibnja
6. svibnja 2024.
Obavijest o prekidu isporuke vode srijede 8. travnja navečer do četvrtka 9. travnja ujutro
8. svibnja 2024.

Obavijest o raspisivanju natječaja za davanje javnih površina na privremeno korištenje

“Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 05/18), Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine (KLASA:372-01/24-01/01, URBROJ: 2198-28-02-24-44 od 3. svibnja 2024. godine), daje

OBAVIJEST O RASPISIVANJU NATJEČAJA
za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Tekst natječaja za davanje javnih površina na privremeno korištenje Općine Privlaka u 2024. godini s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljeni su na službenoj Internet stranici Općine Privlaka www.privlaka.hr u rubrici –NATJEČAJI I POZIVI.

Prijave na natječaj podnose se poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Općine Privlaka s naznakom „NE OTVARATI, NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA“. Ponude se šalju u pismenom obliku, u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

OPĆINA PRIVLAKA
POVJERENSTVO ZA JAVNE POVRŠINE
Ul. Ivana Pavla II  46, 23 233 Privlaka.

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u Zadarskom listu.”

Comments are closed.

Skip to content